KRB - KOMÍN - REVIZE

Rádi vám dodáme kompletní dílo, které obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezproblémové a trvanlivé řešení vytápění v esteticky vysoké kvalitě.

Stavby na klíč obsahují:

+ výpočet tepelných ztrát tedy potřebného výkonu spotřebiče

+ zvolení vhodného spotřebiče vzhledem k výkonu, ceně a způsobu použití

+ výpočet spalinové cesty pro konkrétní spotřebič a provozní režim

+ případné 3D zobrazení individuálně stavěných kamen a krbových obestaveb či sporáků

+ závazný položkový rozpočet a smlouvu o dílo

+ dodávku a odbornou montáž komínového tělesa na přání včetně oplechování

+ zhotovení parotěsných protipožárních prostupů

+ dodávku a odborné sestavení spotřebiče s připojením na komín

+ zhotovení obestavby (kachle, omítané plochy, stěrky, obklad)

+ revizi spalinové cesty, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

+ jeden rok zdarma kontrola a čištění komínu a spotřebiče

Samozřejmě nikdo neumí všechno ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Při odhalení komplikací které jsou mimo náš obor, ať už při zaměření či realizaci se nezdráháme přizvat problému příslušného odborníka, v takovém případě nabízíme součinnost.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

---sociální ikony---

.

.

.

.

.

.

int(1)

NOVINKY 2018

  • Nepodceňujte revizi komínu !

    3.5.2018

    Často poslední šance odhalit chyby při výstavbě a poslední možnost na případnou reklamaci...

int(1)

kvalitní výrobci a dodavatele kominické a kamnářské techniky

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

Starší »