Nové komíny

KOMÍNY

zděné - kovové - uvnitř budov i vně - okrasné - designové

umíme i levné

Přeskočíme důvod proč (patrně proto, že chcete topit a jinou možnost nemáte), a tak se dostáváme k tomu jak? Tedy – jaký komín? A tady už záleží na mnoha aspektech –  jednak na Vašem vkusu, zda si přejete například designová kamna se zavěšeným kouřovodem s funkcí komína, kdy kouřovod jakoby mizí ve stropě a jeho ochranný plášť je tvořen mědí či naopak potřebujete využít každý kousek interiéru a rozhodnete se tak pro fasádní komín z leštěného či kartáčovaného nerezu, mědi nebo z lakovaného materiálu dle Vaší volby. Dalšími aspekty jsou například druhy paliva, výkon spotřebiče, typ spotřebiče a další vlivy, které je nutné zohlednit. Rovněž je výhodné zvážit možnost využití komínového tělesa jako šachetního řešení rozvodu energií a telekomunikačních médií mezi patry. Problémem nejsou ani průchody skrze hořlavé konstrukce například dřevostavby, dřevěné stropy nebo podbití. Jen je nutné s tím počítat a zohlednit tuto skutečnost.

Jsme schopni Vám dodat kompletní dílo se vším, co s výstavbou souvisí. Od Vás potřebujeme, abyste věděli, co chcete vytápět, a měli rámcovou představu, čím chcete vytápět. Optimální je, když nám dáte kontakt na svého dodavatele vytápění, se kterým se společně dohodneme na řešení, pro Vás optimálním,  které bude podle Vašich představ, a zároveň bude splňovat veškeré požadavky dané zákony, normami, pravidly, doporučeními a podmínkami danými ať už výrobci, či orgány státní správy, nebo Vámi.

Každý námi dodaný, tedy zhotovený, komín, je opatřen revizní zprávou za předpokladu, že je součástí spotřebič, ke kterému je daný komín dimenzován.

Obsahem dodávky je prvotní výpočet spalinové cesty a alespoň jedno alternativní  provedení, abyste si mohli vybrat. Po Vašem výběru a po dohodě termínu Vám dodáme Vámi zvolené řešení podle Vašich představ za cenu, která byla předem sjednána a po splnění všech podmínek bude obsahovat i revizní zprávu.

Pakliže se jedná o výstavbu v již stávající budově, samozřejmě i to je možné a nikterak výjimečné. Pouze je to složitější, neboť je nutné zřídit prostupy skrze stěnu, strop, podhled, parozábranu, střechu, tedy střešní izolaci atd. Ale nic není neřešitelné, pouze bohužel občas finančně náročnější. Nemusíte mít obavu, že Vám po našem "zásahu" lustr i se stropem skončí na stole či na hlavě. Pokud se jedná o nestandardní situaci (nevíme si rady), nezdráháme se přizvat na pomoc (radu) statika, či pokud se jedná o prostup speciální střešní konstrukcí, přizveme i příslušnou specializovanou firmu, která Vám zajistí plnou funkčnost střešního pláště.

Je jen na Vás, zda si budete přát být za rok zdarma upozornění na nutnost periodické kontroly.

kontaktujte nás 777 656 314 / kominikkamnar@gmail.com

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

---sociální ikony---

.

.

.

.

.

.

int(1)

NOVINKY 2018

  • Nepodceňujte revizi komínu !

    3.5.2018

    Často poslední šance odhalit chyby při výstavbě a poslední možnost na případnou reklamaci...

int(1)

kvalitní výrobci a dodavatele kominické a kamnářské techniky

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

Starší »