Revize

REVIZE NOVý  komín / spotřebič požár

Revizi spalinové cesty, výchozí revizní zprávu či revizní zprávu spalinové cesty může vypracovat pouze revizní technik spalinových cest a je nutná v těchto případech:

Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína.

Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv. 

Před výměnou spotřebiče za jiný, pakliže se nejedná o totožný typ od stejného výrobce a stejného výkonu. 

Po komínovém požáru a vždy, když se objeví trhliny na komínovém plášti ve spalinové cestě nebo i jen při podezření na jejich výskyt. Například při sesedání základů, narušení statiky objektu, zemětřesení apod.

777 656 314  / kominikkamnar@gmail.com

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

---sociální ikony---

.

.

.

.

.

.

int(1)

NOVINKY 2018

  • Nepodceňujte revizi komínu !

    3.5.2018

    Často poslední šance odhalit chyby při výstavbě a poslední možnost na případnou reklamaci...

int(1)

kvalitní výrobci a dodavatele kominické a kamnářské techniky

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

Starší »