Kontroly a čištění spalinových cest

O komín je třeba se starat a skutečně se to vyplatí, nejde jen o klid ve smyslu dodržování platné legislativy. Jde o staré rčení, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a v případě komínu jde nejen přímo o oheň, ale rovněž o zbytky hoření, tedy spaliny. Každoročně jsme svědky mnoha případů otrav či požárů od zanedbaných spalinových cest. A přitom stačí velmi málo a snížíte riziko možného neštěstí.

Čištění spalinové cesty se provádí zejména mechanicky, odstraněním zbytků hoření a nečistot (ptáci, hmyz atd...) jež ulpívají na stěnách průduchů kouřovodů a jejich dalších součástech.

Po vyčištění se provádí ona kontrola, kdy posuzujeme stav spalinové cesty z hlediska dodržování protipožárních, statických, zdravotních a dalších předpisů a faktorů ve smyslu opotřebení stavebně technických součástí, změn stavu oproti předchozím kontrolám (či revizi), poruchy a závady včetně jejich závažnosti.

Na závěr kontroly a čištění spalinové cesty je vystaven protokol v písemné či elektronické podobě.

777 656 314  /  kominikkamnar@gmail.com

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

---sociální ikony---

.

.

.

.

.

.

int(1)

NOVINKY 2018

  • Nepodceňujte revizi komínu !

    3.5.2018

    Často poslední šance odhalit chyby při výstavbě a poslední možnost na případnou reklamaci...

int(1)

kvalitní výrobci a dodavatele kominické a kamnářské techniky

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

Starší »