Revize spalinových cest

REVIZE/ NOVÝ  KOMÍN/ SPOTŘEBIČ/ POŽÁR

Revizi spalinové cesty, výchozí revizní zprávu či revizní zprávu spalinové cesty může vypracovat pouze revizní technik spalinových cest a je nutná v těchto případech:

Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína.

Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv. 

Před výměnou spotřebiče za jiný, pakliže se nejedná o totožný typ od stejného výrobce a stejného výkonu. 

Po komínovém požáru a vždy, když se objeví trhliny na komínovém plášti ve spalinové cestě nebo i jen při podezření na jejich výskyt. Například při sesedání základů, narušení statiky objektu, zemětřesení apod.

To o čem se mluví jako o povinné „roční revizi“ či jen „revizi na komín“, není výchozí revizní zpráva. Tím je myšlena Kontrola spalinové cesty, která má oporu ve stejné legislativě, ale jedná se o něco jiného.

OPAKOVANÁ ROČNÍ KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY

O komín je třeba se starat a skutečně se to vyplatí, nejde jen o klid ve smyslu dodržování platné legislativy. Jde o staré rčení, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, a v případě komínu jde nejen přímo o oheň, ale rovněž o zbytky hoření, tedy spaliny. Každoročně jsme svědky mnoha případů otrav či požárů způsobených zanedbanými spalinovými cestami. A přitom stačí velmi málo a snížíte riziko možného neštěstí.

REVIZE NA POSLEDNÍ CHVÍLI (KOLAUDACE)...

VZHLEDEM K ČASTÝM TELEFONÁTŮM ZŘIZUJI MOŽNOST REVIZE KOMÍNU "pro kolaudaci" NA POSLEDNÍ CHVÍLI.

REVIZE JE SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI VYTIŠTĚNA PŘÍMO NA MÍSTĚ SKRZE BEZDRÁTOVOU TISKÁRNU. TATO NADSTANDARTNÍ SLUŽBA JE ZPOPLATNĚNA A ZÁVISÍ PŘEDEVŠÍM NA DOPRAVĚ. CENA JE STANOVENA VŽDY PŘEDEM A JE PEVNÁ, SOUHLAS S CENOU A OBJEDNÁNÍ SLUŽBY JE PODMÍNĚNO ZÁVAZNOU PÍSEMNOU OBJEDNÁVKOU V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ (EMAIL).

kontaktujte nás +420 777 656 314 / kominikkamnar@gmail.com

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

---sociální ikony---

.

.

.

.

.

.

int(1)

NOVINKY 2018

  • Nepodceňujte revizi komínu !

    3.5.2018

    Často poslední šance odhalit chyby při výstavbě a poslední možnost na případnou reklamaci...

int(1)

kvalitní výrobci a dodavatele kominické a kamnářské techniky

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

Starší »