rozšíření stávajícího komínového průduchu (frézování)

Frézování komínových průduchů je metoda, kdy za pomoci speciální hlavice opatřené řetězy s vysokou pevností dochází k obrušování, tedy zvětšování komínového průduchu až o třetinu tloušťky pláště. To znamená, že průduch o rozměru 15 na 15 centimetrů s pláštěm o síle 15 centimetrů lze rozšířit až na kruhový průměr 25 centimetrů, tedy 250 mm. To ovšem neznamená, že lze tímto rozměrem vyvložkovat. Je nutné zvolit vložku o něco menší. Vyfrézovaný komínový průduch musí být v každém případě vyvložkován. Jak je již z názvu patrné, fréza není vrtačka a neumožňuje tedy vrtání. Pakliže je v komínovém průduchu nějaká překážka, je nutné ji nejprve odstranit, aby se mohla fréza dostat pod ni. K pohonu komínové frézy slouží hydraulický agregát opatřený benzínovým spalovacím motorem, není tedy závislý na elektrické energii a je možné frézování provádět i při hrubé rekonstrukci, kdy na stavbě není zajištěn přívod elektrické energie. Frézování je tedy jednak efektivní a také ekonomicky výhodné ve srovnání s demolicí a následnou výstavbou nového komína, nehledě na to, že není nutné zřizovat nové prostupy stropy a střechou (když není z nějakého důvodu možné komín odstranit).
Frézování si patrně přímo neobjednáváte nebo alespoň ne jako první volbu. Patrně Vám někdo toto řešení nabídl či doporučil a chtěli byste si ho ověřit či konfrontovat cenovou nabídku. Frézování nabízíme buď jako komplet spolu s vložkováním, nebo jen frézování s možností vložkování Vámi zvoleným kominíkem.
Přeskočíme-li důvody a výhody frézování, dostáváme se k vlastnímu provedení, kdy je pro Vás nejpodstatnější povinnost zajistit přístup do všech prostor, kudy komínové těleso prochází, aby byla po celou dobu frézování možnost kontroly celistvosti pláště. A ještě před začátkem frézování musí být zajištěny všechny i již nepoužívané otvory průduchu (i sousedních průduchů u sdružených komínů).
Velké množství prachu a suti, jež je nedílnou součástí frézování, se snažíme eliminovat za použití průmyslového vysavače, což sice není stoprocentní, ale snižuje tak následný úklid na minimum.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

---sociální ikony---

.

.

.

.

.

.

int(1)

NOVINKY 2018

  • Nepodceňujte revizi komínu !

    3.5.2018

    Často poslední šance odhalit chyby při výstavbě a poslední možnost na případnou reklamaci...

int(2)

kvalitní výrobci a dodavatele kominické a kamnářské techniky

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

« Novější