VÝBĚR TOPIDLA

PALIVO

dřevo

V drtivé většině dřevo kusové voní a většinou se člověk zahřeje dvakrát. Je jedno zdali je tvrdé či měkké, dub či smrk, nejdůležitější je, aby bylo řádně proschlé. V 1kg suchého dřeva jsou obsaženy cca 4kW tepelné energie. Záleží na účinnosti konkrétního spotřebiče (vyjádřené nejčastěji v %), kolik toho dokážeme využít.

Dnes jsou rovněž běžně dostupné i jiné formy dřeva, např. ve formě briket rozličných tvarů a druhů dřevin. Jsou lépe skladovatelné, objemově více výhřevné a je-li k výrobě využit jinak nevyužitelný dřevní odpad vznikající při zpracování dřeva, jde o ještě ekologičtější druh paliva, nežli dřevo kusové. Další obrovskou výhodou je okamžitá použitelnost (jsou suché).

+klady: cena, vůně, ekologie

-zápory: manipulace, skladovatelnost, popeloviny

uhlí

V elektrárnách, kotlích a v minulém století jistě mělo a bohužel v některých případech ještě má své místo. Ano, existují na trhu krbová kamna a dokonce i vložky, které jeho spalování umožňují. Z našeho pohledu se však nejedná o rozumnou volbu.

+klady: asi že havíři "maj co žrát"

-zápory: zápach, prašnost, vyšší nároky na spalinovou cestu a ekologie dostává zabrat

plyn

Nejmodernější a nejpohodlnější druh paliva.

+klady: čistota, pohodlí, snadná regulace včetně online ovládání přes wifi

-zápory: nutná plynofikace, cena a "dřevo je dřevo"

PROSTOR

Jedna místnost, dvě či více přilehlých, ať už v jednom či ve více podlažích, vše se dá řešit buď suchou či mokrou variantou.

Suchá varianta horkovzdušných rozvodů buď v otevřené známější, avšak nepříliš zdravé formě (mřížky, ventilátor - prach, zápach) či uzavřený rozvod sálavých výměníků s bonusem delší akumulace tepelné energie.

Vodní výměník, ať už v rámci krbové vložky jako její součást, spalinový výměník na kouřovodu či absorber umístěný v obestavbě krbu či kamen odvádějící přebytečné teplo do akumulační nádoby, je patrně nejoblíběnějším řešením v případě potřeby vytápět vícero místností. Má obrovskou nevýhodu v technických nárocích při připojení, dále vysoké nároky na obsluhu a v drtivé většině případů potřebu elektrické energie.

ČAS (využití stavby resp. plánovaný provoz)

Jeden z nejvýznamějších parametrů při výběru topidla.

Pakliže chci topit furt a mít toto topidlo jako primární zdroj tepla, zcela jednoznačně mohu doporučit stavěná kamna s tahovým systémem či akumulační sálavý krb. Stabilní akumulace tepla standardně 10-12h, vysoce efektivní a pohodlné topení.

Mít rekreační chalupu na horách, kam v pátek přijedu do -10 st. a čekat, než "nabiji " tahy, plášť, ohřeju komín a začnou rozmrzat trubky, aby šla pustit voda a udělat čaj, není romantické ani idylické. Zde je nejvhodnější "mutant", tedy kombinace sálavého akumulačního krbu s možností konvekce resp. obestavba vybavená regulačními mřížkami. Ty umožňují při příjezdu rychle vytopit dům na provozní teplotu a po její kulminaci v požadované výši mřížky uzavřít a teplo si střádat na noc a ráno, než začneme zase topit.

Druhy topidel,  jež vám rádi postavíme, jejich výhody a omezení

Krb

 • Klasický (otevřený)  + styl a cena - nulová účinnost, nulová akumulace, prašnost
 • Konvekční (horkovzdušný) + cena, hmotnost, rychlost předání tepla  - nulová akumulace, prašnost, nutnost nasávacích a výdechových mřížek
 • Sálavý akumulační + zvýšená akumulace, nižší prašnost, větší míra individualizace designu (chybí mřížky), vyšší ekonomičnost provozu - vyšší cena, vyšší hmotnost, delší náběh tepla
 • S teplovodním výměníkem + možnost kombinace s jiným zdrojem, doprava tepla i do velmi vzdálených prostor a komplikovaných instalací - komplikovanost zapojení, vysoké nároky na technické zázemí povinnost elektrické energie

stavěná kamna

Ať už kachlová, omítaná či do moderního kabátu oděná + nejvyšší akumulace, nejvyšší možná míra optimalizace výkonu, nejvyšší možnost přizpůsobení vzhledu - nejdražší, nejtěžší, zpravidla nejnáročnější na prostor

Sporák

V otevřeném krbu ani krbových kamnech se husička neudělá, zde jsou výhody jasné... A nevýhody rovněž, chci-li husičku v srpnu, bude mi opravdu velké teplo.

krbová kamna

přenosná kamna + nejlevnější, nejsnazší, nejrychlejší v předání tepla  - zpravidla nízká akumulace, nulová možnost přizpůsobení vzhledu (max. barva)

Diskutabilní výhodou či nevýhodou je u krbových kamen fakt, že nejsou součástí, ale doplňkem.

ZEPTEJTE SE. Jsme tu pro vás. 777 656 314 / kominikkamnar @gmail.com

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

---sociální ikony---

.

.

.

.

.

.

int(1)

NOVINKY 2018

 • Nepodceňujte revizi komínu !

  3.5.2018

  Často poslední šance odhalit chyby při výstavbě a poslední možnost na případnou reklamaci...

int(1)

kvalitní výrobci a dodavatele kominické a kamnářské techniky

 • 7.9.2018

 • 7.9.2018

 • 7.9.2018

 • 7.9.2018

 • 7.9.2018

Starší »