Teplovodní výměníky

Zařízení, umožňující přenos tepelné energie, uvolněné při spalování, i do velmi vzdálených míst

Hlavní dělení je dle jejich umístění, mohou být integrovaná přímo v topeništi či nad ním - tzv. spalinové, což je o něco lepší volba, neboť nedochází k podchlazování topeniště a alespoň v něm probíhá proces hoření správně. Je-li výměník umístěn "nad topeništěm", kdy jsou spaliny nuceny soustavou kanálků ohřívat teplou užitkovou vodu. 

Nevýhodou všech těchto výměníků je riziko přílišného ochlazení spalin a jejich následná kondenzace a tvorba dehtu. Další obrovskou nevýhodou je nutnost častého čištění od popelovin, dehtu a ostatních nečistot, které působí jako izolace a účinnost tím pádem klesá. Tyto výměníky (které jsou v přímém kontaktu s ohněm či spalinami) jsou vlivem střídání velkých výkyvů vysokých teplot extrémně namáhány, a proto s každým topným cyklem klesá jejich životnost.

Nejrozumnější a nejtrvanlivější volbou je z našeho pohledu teplovodní výměník v podobě absorberu přebytečného tepla, které je jímáno z vnitřního prostoru uzavřené sálavé obestavby. Tento výměník je tvořen vždy na míru konkrétním požadavkům v odpovídající velikosti i tvaru. Vzhledem k tomu, že není přímo ve spalinách či topeništi, je méně namáhán jak samotný výměník, tak i topidlo a celá spalinová cesta. Tento systém je tak předurčen k dlouhodobému a téměř bezúdržbovému provozu.

Každá teplovodní soustava by měla obsahovat tyto články:

 • automatický odvzdušňovací ventil
 • vychlazovací smyčku
 • elektronickou regulaci čerpadla
 • přetlakový ventil
 • záložní zdroj pro pohon čerpadla
 • akumulační nádobu odpovídající velikosti

Nikdy neprovádíme připojení teplovodních výměníků do topné soustavy, jedná se o činnost, která je plně v kompetenci topenáře. stejně tak volba jistících prvků a dalších náležitostí. samozřejmě jsme schopni tyto služby zprostředkovat.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

---sociální ikony---

.

.

.

.

.

.

int(1)

NOVINKY 2018

 • Nepodceňujte revizi komínu !

  3.5.2018

  Často poslední šance odhalit chyby při výstavbě a poslední možnost na případnou reklamaci...

int(1)

kvalitní výrobci a dodavatele kominické a kamnářské techniky

 • 7.9.2018

 • 7.9.2018

 • 7.9.2018

 • 7.9.2018

 • 7.9.2018

Starší »