Sálavé Krby

Sálavé teplo

ohřívající zprvu nás a předměty a až následně vzduch okolo. Jedná se o elektromagnetické záření dlouhých vlnových délek.

To nejlepší zdravé teplo pro opravdové dlouhodobé topení

Sálavé krby z pohledu konstrukce vyžadují především vhodnou krbovou vložku, jež umožňuje její uzavření do obestavby, aniž by bylo nutné její ochlazování - tedy vznik konvekčního tepla (horkého vzduchu). Z toho plyne velká designová výhoda v podobě možné absence mřížek v plášti obestavby. A nerušit tak její plochu. Největší výhoda tohoto systému je však v ruku v ruce jdoucí akumulace.

Akumulace tepla, tedy střádání tepla, je možné jak skrze spalinový akumulační výměník (Velice populární jsou prstence ze specálních šamotů či jejich kombinace např. s litinou) tak samotný plášť krbu (šamot). Akumulaci ještě lze zvýšit doplněním dalších prvků, např. vnitřní masou. Tedy vestavbou akumulačního materiálu (např. šamotových cihel) do útrob obestavby. 

Plášť krbu může být kachlový, omítaný či obložený nejrůznějšími materiály.

Aby tepla bylo akorát, je potřeba správně nadimenzovat nejen krbovou vložku, ale i obestavbu. U sálavých systémů to platí dvojnásob. Znalost materiálů nám umožňuje hru s výkonem okamžitým a naakumulovaným. Zcela jiné výkonnostní a akumulační nároky má nízkoenergetický moderní dům a kamenná historická stavba, přičemž estetické nároky zejména na velikost prosklení bývají obdobné. 

Prosklení je velmi významným konstrukčním prvkem od laického hodnocení jeho tvaru (lomené, čiré, oblé, dělené) či velikosti. Až po jisté souvztažnosti. Člověk by si při výběru velikosti prosklení měl uvědomit, že přes jednoduché (jedno) sklo proudí do místnosti cca 40% užitného výkonu. Tedy čím větší sklo (rohové, tunelové, třístranné), tím více okamžitého výkonu v místě instalace. To by znamenalo buď že na akumulaci nám nic nezbude a okamžitý výkon bude roven tepelným ztrátám, či máme rádi plavky a otevřené okno. 

Nejhorší kombinace je touha po co největším prosklení, ale zároveň potřeba nízkého výkonu. Zdálo by se nejsnazším řešením jednoduše méně přikládat. Bohužel to vede akorát ke špinění skla, nedokonalému spalování a dehtování jak samotné vložky, kouřovodu, tak i komínu. Což vede v ideálním případě pouze ke snížení životnosti komponent, estetické nedokonalosti černého skla a smradu. V horším případě k požáru. Druhá myšlenka jak snížit okamžitý výkon je "naložit mu" a uzavřít vzduch ("aspoň to dýl vydrží a nemusím tak často přikládat") Což je myšlenka ještě horší, kdy může dojít k nahromadění neshořelých plynů a jejich následné explozi.

Jak z toho - samozřejmě lepší výrobci jsou si vědomi si trendů, jež zajímají jejich zákazníky, dokáží do jisté míry snížit přenos tepla, jež skrze toto sklo proudí. A to zejména díky používání vícevrstvých skel ve dvířkách (dvě až tři). Někteří dodávají integrované roletky, jež ještě účinněji směřují teplo do vnitřku topeniště resp. obestavby a snižují tak okamžitý výkon předaný do místa instalace.

Nevýhoda krbu sálavého je nižšší rychlost náběhu tepelné (pocitové) pohody a cena. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

---sociální ikony---

.

.

.

.

.

.

int(1)

NOVINKY 2018

  • Nepodceňujte revizi komínu !

    3.5.2018

    Často poslední šance odhalit chyby při výstavbě a poslední možnost na případnou reklamaci...

int(1)

kvalitní výrobci a dodavatele kominické a kamnářské techniky

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

  • 7.9.2018

Starší »